Avís legal TOTSSOMJORDI.CAT

La política de privacitat del lloc web “totssomjordi.cat” informa els usuaris d’aquesta pàgina web que l’accés al propi web i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix.
TITULARITAT DEL DOMINI
El domini “totssomjordi.cat”, és propietat de l’Associació EXIGENTS, amb domicili social a carrer de la Pau, 4, 1r, 08339 Vilassar de Dalt, amb NIF G67026161.
POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
L’Associació EXIGENTS en tots els seus projectes i en els seus webs garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Art. 81 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).
Com a norma general, la visualització del web “totssomjordi.cat”, no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari de forma voluntària emplenant el formulari adequat comuniqui les seves dades personals a l’Associació EXIGENTS, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.
Les dades que l’Associació EXIGENTS sol·liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i s’utilitzaran d’acord amb les finalitats que s’assenyalen tot seguit:
El Web “totssomjordi.cat” es configura com a desenvolupament d’un projecte d’entre els diversos que l’entitat desenvolupa. En aquest cas respon a la petició dels 4 fundadors de l’Assemblea Nacional Catalana per tal d’endegar una recollida de signatures la finalitat essencial de la qual és recollir adhesions a un manifest que demana la llibertat de dos persones empresonades, i donar publicitat del nombre d’adhesions que ha rebut. En cap cas aquesta adhesió ha d’entendre’s més enllà d’un lliure exercici de llibertat d’expressió i de l’humà desig que obtinguin la llibertat el més aviat possible. Aquesta és la finalitat també del web.
Així mateix s’estén la finalitat de la base de dades a la de poder mantenir informat a l’usuari que dona les dades de les activitats, novetats i noticies i futures iniciatives similars de l’entitat que li dona cobertura.
D’acord al que disposen els art. 5 i 6 de la LOPD, aquestes dades formaran part d’un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i que porta per nom “suport”.
L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a l’Associació EXIGENTS a: Carrer Marina 315, 08025 Barcelona o al correu electrònic dades@assemblea.cat, indicant així mateix el nom del fitxer “suport”.
ADRECES IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nomb
LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD
El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. L’Associació EXIGENTS es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc EXIGENTS.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La pàgina web “totssomjordi.cat” en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a l’Associació EXIGENTS o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.
En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web EXIGENTS, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACION
L’Associació EXIGENTS dóna o pot donar l’opció a l’usuari de donar-se d’alta i de baixa d’un servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc